Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Absolventi

Rigorózne práce

Martina Kosturková : Súčasné ponímanie etického aspektu na strednej škole. (2008)

PaedDr. Tomáš Huda : Ľudský život ako hodnota a súčasné bioetické problémy v situácii oddiaľovania práva od morálky. (2012)

Mgr. MarieŠumberová : Cnost spravedlnosti – cesta k citlivosti pro lidskou důstojnost a lidská práva. (2016)

 

Dizertačné práce

Mgr. Marián Gliganič : Dobro vo filozofii a v etickom myslení Józefa Tischera. (2013)

Mgr. Radka Gábrišová : Modifikácia eticko-náboženských hodnôt v kontexte transmodernej religiozity. (2014)

Mgr. Ondrej Čechvala : Banalita zla ako ohrozenie zmysluplnosti ľudského konania. (2014)

Mgr. Igor Strýček : Humánno-etické dilemy a kritika konzumného spôsobu života v ideách A. I. Solženicyna.

Mgr. Iveta Petríková : Morálno-antropologické riešenie medicínsky asistovanej reprodukcie v ideách Salvatora Priviteru (1945-2004). (2016)