Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Ako sa prihlásiť na štúdium

Chceš študovať zaujímavý akreditovaný odbor?
Chceš s nami cestovať na exkurzie, výskumy a konferencie?

Prvým krokom je správne podanie prihlášky!

Do 20.apríla 2022 budeme od Teba potrebovať:

- vyplnenú a podpísanú elektronickú PRIHLÁŠKU (bude spustené v decembri 2021) alebo jej PDF verziu, ktorú môžes poslať ihneď.

- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (35 EUR). Číslo účtu, VS a pod. nájdeš TU.

Do 1.júna 2022 budeme od Teba potrebovať:

- overené kópie koncoročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia .

Od akademického roka 2022/23 môžeš:

- navštevovať prednášky a semináre,

- pripravovať sa na exkurziu (máš právo hlasovať kam pôjdeme a podieľať sa na príprave učebných textov),

- uchádzať o štipendium za svoje študijné výsledky a mimoriadne aktivity,

- zúčastniť sa archeologických výskumov a terénnych prieskumov (sme jediní na Slovensku, kto cielene pracuje aj s archeológiou pod vodou),

- navštíviť medzinárodné konferencie a workshopy, ktoré organizujeme,

- využiť ERASMUS+ a pozrieť sa na semester do zahraničia, máme s tým skvelé skúsenosti,

- navštíviť prednášky expertov, ktorých pozývame do Trnavy v rámci prednáškového cyklu Forum Tyrnaviense,

- prísť na každoročné stretnutie s absolventmi a budovať si kontakty,

- využiť ďalšie možnosti pre študentov ponúkané Trnavskou univerzitou v Trnave,

= začať rozvíjať čo Ťa baví...

Ak potrebuješ viac informácií, napíš nám na klasarch@truni.sk

Naše aktivity môžeš sledovať na Facebooku, Instagrame alebo Youtube ;)

#klasarch, #ZijemeAntikou, #TeamWork

Ako sa uplatníš s klasickou archeológiou?

- na archeologických výskumoch na Slovensku aj v zahraničí

- ako odborník v iných štátnych aj súkromných inštitúciách (SAV, pamiatkové úrady, školstvo, múzeá, galérie, regionálne kultúrne a osvetové inštitúcie)

- práca v širšej sfére inštitúcií, ktorých pracovná náplň vyžaduje humanitné vzdelanie (redakcie novín, časopisov, televízie, rozhlasu),...


Fotografie: Archív Katedry klasickej archeológie