Skočiť na hlavný obsah

Antropologický workshop

V dňoch 16. a 17. augusta 2022 pozývame do kultúrneho centra Eleuzína v Banskej Štiavnici na Antropologický workshop spojený s prednáškami a diskusiami pre širšiu verejnosť.


Prednáška a kolokvium o populárnej hudbe

Katedra filozofie pozýva na prednášku a kolokvium s profesorom Dušanom Milenkovićom z Katedry filozofie Univerzity v Niš. Prednáška a kolokvium sa uskutočňujú v rámci univerzitnej spolupráce stredoeurópskeho mobilitného programu CEEPUS Filozofia a interdisciplinarita a projektu VEGA č. 1/0174/21.

24. 5. 2022 | 16:00 | 4S4 | bit.ly/3M8gMc3
Gracyk vs. Hanslick: A Critique of E. Hanslick’s Aesthetics in T. Gracyk’s Listening to Popular Music

24. 5. 2022 | 17:30 | 4S4
Colloquium Between Philosophy and Art
Dušan Milenković, Michal Lipták, Jaroslava Vydrová, Marcel Šedo, Michal Kalnický


Prednášky Grzegorza Adamczyka o konzumnej spoločnosti

Katedra sociológie a Katedra filozofie pozývajú na prednášky profesora Grzegorza Adamczyka z Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline na tému konzumná spoločnosť. Prednášky sa uskutočnia na pôde Filozofickej fakulty TU v Trnave a sú súčasťou mobilitného programu CEEPUS Etika a politika v európskom kontexte.

Consumer society and consumerism
10. 5. 2022 | 10:00 | 4P1

Religion in consumer society
11. 5. 2022 | 13:00 | 4S4 | bit.ly/3ycX376

Family and consumer society
12. 5. 2022 | 09:30 | 4P1


Katedrový výlet

Spoločný výlet pedagógov a študentov filozofie z Naháča na Katarínku: 7. máj 2022.


Aristoteles a antická filozofia

V rámci mobilitného programu CEEPUS Filozofia a interdisciplinarita sa na Katedre filozofie FF TU v Trnave uskutoční séria prednášok profesora Zorana Dimića z univerzity v Niš o Aristotelovi a antickej filozofii. Podujatie sa bude konať v priestoroch Filozofickej fakulty a bude vysielané aj online.

3. 5. 2022 | 16:20 | 4S4 | bit.ly/3vRPMXx
Aristotle’s Definition of Human Being 

5. 5. 2022 | 14:30 | 4S4 | bit.ly/3EXORZv
The Foundation of Economics and its Role in Aristotle’s Philosophy of Politics

5. 5. 2022 | 16:20 | 4S4 | bit.ly/3vob1B8
Colloquium on Ancient Philosophy