Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dr. Marcel Martinkovič diskutoval na Rádiu Devín

V sérii Večer na tému... mapovala relácia vysielaná 23. 5. 2018 politický dosah revolučných rokov 1848/1849 pričom mala za cieľ priblížiť význam a dôsledky jednotlivých udalostí v súvislosti s  modernizačnými procesmi v danom období. Diskusie moderovanej Radoslavom Passiom sa zúčastnila kunsthistorička Marta Herucová (vedecká pracovníčka Ústavu dejín umenia SAV, historik Dušan Škvarna (z Katedry histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela) a politológ Marcel Martinkovič (z Katedry politológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave). V rámci debaty sa diskutujúci zamerali na priblíženie nielen udalostí revolučného obdobia 1848/1849, ale aj jeho neskorších prejavov a dozvukov v slovenskom politickom diskurze, kultúre a umení.

Relácia Večer na tému je dostupná v archíve RTVS

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1412/928547