Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dr. Tomáš Jahelka diskutoval v SND

Slovenské národné divadlo v jubilejnom roku 100. výročia vzniku Československej republiky realizuje diskusný program „Slovenské osmičky“, ktoré majú divákov previesť kľúčovými „osmičkovými“ rokmi slovenských a československých dejín. Diskusný večer sa realizuje každý mesiac, začalo sa rokom 1918, teda rozpadom Rakúska-Uhorska a vznikom Československa, pokračovalo sa rokom 1928 a diskusiou o prvom desaťročí existencie ČSR. Nasledujú postupne ďalšie desaťročia až po vznik Slovenskej republiky. Každý mesiac diskutujú iní hostia, ktorými sú odborníci zo Slovenskej akadémie vied a domácich a zahraničných vysokých škôl.

Pozvanie do Modrého salóniku Činohry SND do druhého vydania „Slovenských osmičiek“ pod názvom „Dekáda demokracie (1928)“ prijali PhDr. Dušan Kováč, DrSc. z Historického ústavu SAV, prof. Ing. Henrieta Moravčíková, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave a svoje zastúpenie mala aj Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, ktorú reprezentoval PhDr. Tomáš Jahelka, PhD. z Katedry politológie.

 

Celé video si môžete pozrieť po kliknutí na obrázok, alebo na: https://www.youtube.com/watch?v=ptH_3SwVcfM