Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Druhé kolo prijímacieho konania

Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave oznamuje uchádzačom, že 

od 9. 6. 2020 do 17. 8. 2020 

bude prebiehať

DRUHÉ KOLO

prijímacieho konania. 

V Bc stupni: dejiny a teória umenia, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, sociológia, psychológia (denná aj externá)

V Mgr. stupni: dejiny a teória umenia, filozofia, história, klasická archeológia, politológia, sociológia.

Viac informácií nájdete tu.