Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

DRUHÉ KOLO prijímacieho konania

Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave oznamuje uchádzačom, že 

od 15. 6. 2021

bude prebiehať

DRUHÉ KOLO

prijímacieho konania. 

V Bc stupni: dejiny a teória umenia, filozofia (denná aj externá), história (denná aj externá), klasická archeológia,
politológia (denná aj externá), sociológia

V Mgr. stupni: dejiny a teória umenia, filozofia (denná aj externá), história (denná aj externá), klasická archeológia, politológia, sociológia.

Viac informácií nájdete tu.