Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

November ´89 a súčasnosť

S podporou Trnavskej univerzity sa v piatok 29. novembra 2019 na piešťanskom Gymnáziu Pierra de Coubertina uskutočnila panelová diskusia pod názvom November ´89 a súčasnosť. Po príhovore riaditeľky gymnázia Mgr. Stanislavy Šimovej privítal a predstavil pozvaných hostí panelovej diskusie hlavný organizátor a garant podujatia doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD., ktorý prednáša a pedagogicky pôsobí aj na Trnavskej univerzite. V diskusii, ktorú moderovala PhDr. Dagmar Horná, PhD., mali študenti možnosť pozrieť sa na revolučné udalosti roku 1989 očami sociologičky prof. PhDr. Soni Szomolányi, CSc., politika a katolíckeho disidenta Dr. Františka Mikloška, Dr. Dionýza Hochela, povereného riadením Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a lekára a prvého predsedu koordinačného výboru VPN v Piešťanoch MUDr. Mariána Kališa. Hostia panelovej diskusie, ktorú pod záštitou trnavského župana a s podporou samosprávneho kraja zastúpeného vicežupanom Mgr. Marekom Neštickým, ako aj s podporou primátora mesta Piešťany Mgr. Petra Jančoviča, PhD., Academiou Istropolitana Nova, Olympijským výborom pre ľudské práva, Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku, projektom Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu a Trnavskou univerzitou, hodnotili študentský návrat k novembrovým udalostiam ako vzácnu príležitosť na spoločné zdieľanie hodnôt demokratickej kultúry a občiansky zrelej spoločnosti.

Text: doc PhDr. Peter Rusnák, PhD.
Foto: Mgr Barbora Likavská (Trnavská univerzita v Trnave), Roman Ondrejka (Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany)

Plagát

Ďaľšie fotografie:
https://photos.app.goo.gl/J3ehBnDGzND8VAoc6
https://www.dropbox.com/sh/wbulr0grpdjk654/AADpoCxgLDahOBKjG625HtOra?dl=0