Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

One week with Anjan Chatterjee

 

 

Katedra filozofie pozýva všetkých záujemcov na tradičné podujatie: One week with...

Tentokrát prijal pozvanie prof. Anjan Chatterjee z  University of Pennsylvania.

Program podujatia si môžete pozrieť na: 

http://filozofia.truni.sk/index.php?mod=page&id=970