Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Ponuka AISEC Trnava pre študentov FF TU

Členom AIESEC znamená byť súčasťou medzinárodnej komunity mladých ľudí, ktorí sa chcú neustále zlepšovať. Nadobudneš osobnostný rast, ujasníš si priority a spoznáš iné kultúry a to všetko na jednom miese.Stanov si svoje ciele do budúcnosti, zlepši si svoje prezentačné zručnosti a zbav sa trémy z vystupovania pred verejnosťou. AIESEC organizácia funguje vo viac ako 120 krajinách. Budeš mať preto možnosť stretnúť mnohých mladých ľudí, ktorí chcú taktiež prispeť k pozitívnej zmene v našej spoločnoasti.

Pridaj sa k nám a začni s AIESEC priberať na skúsenostiach!

Viac info. Na stránke www.aiesec.sk/clenstvo