Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Študent politológie Tomáš Serina nás reprezentoval na turnaji v akademickej debate

29. a 30. novembra sa Tomáš Serina, študent 3. ročníka politológie spolu so šikovnou kolegyňou, študentkou Právnickej fakulty zúčastnil na prestížnom predvianočnom turnaji v akademickej debate na pôde Karlovej univerzity v Prahe. Pri účasti česko-slovenskej debatérskej špičky v celkovom počte 32 tímov mala Trnavská univerzita prvýkrát svoje zastúpenie. Po štyroch debatných kolách sme obsadili slušné 16. miesto a postup do užšieho semifinále nám tak utiekol len o málo. V rámci jednotlivých debát sme v krátkom čase museli formulovať svoje argumenty na dané tézy, reagovať na protiargumenty konkurenčných tímov a spätnú väzbu nám po každom kole poskytovali trénovaní rozhodcovia. Snáď sa týmto započala nová tradícia a akademická debata si získa na našej univerzite svojich fanúšikov.

text: Tomáš Serina