Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Študenti a pedagógovia z Katedry politológie na konferencii Slovensko proti všetkým mafiám

V dňoch 11.-12. novembra 2019 sa v Trnave študenti Katedry politológie Filozofickej fakulty TU zúčastnili na medzinárodnej konferencii Slovensko proti všetkým mafiám. Konferenciu organizoval Trnavský samosprávny kraj pod záštitou župana Jozefa Viskupiča a v spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi.  Konferenciu moderovala ako špeciálny hosť konferencie redaktorka TG1 Maria Grazia Mazzola, ktorej články o aktivitách a personálnych prepojeniach Nina Vadalu boli na Slovensku medializované po zavraždení novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vo februári 2018. Jej osobná angažovanosť na odhaľovaní medzinárodných prepojení vybraných mafiánskych štruktúr dokázala v spolupráci so slovenskými partnermi zorganizovať medzinárodnú konferenciu, ktorej význam svojou prítomnosťou potvrdili viacerí zahraniční hostia. Z množstva zaujímavých ľudí, ktorí vystúpili so svojimi príspevkami na konferencii spomenieme najmä talianskeho Národného prokurátora pre boj proti mafii a terorizmu Federica Cafiera De Raha; mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Talianskej republiky v Slovenskej republike –J. E. Gabriela Meucciho; predsedu a zakladateľa združenia „Libera contro le mafie“ Dona Luigiho Ciottiho - lídra občianskych protestov proti korupcii v Taliansku; podpredsedníčku uvedeného združenia Vincenzu Rando - ktorá sa zamerala na tému ochrany príbuzných obetí mafie; župana TTSK Jozefa Viskupiča; bývalého vyšetrovateľa Lukáša Kyselicu,  investigatívnych novinárov Adama Valčeka, Moniku Tódovú; rodičov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a ich advokátov Daniela Lipšica a Romana Kvasnicu. Vo svojich príspevkoch sa vzhľadom na svoje osobné skúsenosti s bojom proti organizovanému zločinu a korupcii v rámci verejnej sféry zamerali na priblíženie zásadných problémov a zároveň aj na priblíženie konkrétnych návrhov a zákonných opatrení, ktoré treba realizovať zo strany politickej reprezentácie, štátnych inštitúcii a občianskej sféry, aby sa minimalizovali riziká deštruktívneho vplyvu mafii na rozvoj spoločnosti. Konferencia paralelne umožnila rozšíriť aj medzinárodnú spoluprácu zúčastnených aktérov konferencie, ktorá na úrovni štátnych inštitúcii, občianskeho sektora a médií zohráva čoraz významnejšiu úlohu pri odhaľovaní korupčných sietí a ich prepojení v priestore Európskej únie. Spolupráca a informácie, ktoré si účastníci konferencie sprostredkovali, tak umožnili rozvinúť efektívnejšiu koordináciu a aj medzinárodnú spoluprácu pri hľadaní nápravných opatrení pri probléme zlyhávania štátu v boji proti mafiám a korupcii.   

Text: Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
Foto: TT SK