Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Tradičné Trojkráľové požehnanie priestorov a kancelárií FF TU

Vo štvrtok 9. januára 2020 vykonal prorektor prof. M. Lichner tradičné Trojkráľové požehnanie učební a kancelárií Filozofickej fakulty TU. V prítomnosti dekana a zamestnancov fakulty vykropil trojkráľovou vodou kancelárie, učebne a ostatné priestory. Následne poznačil kriedou rámy dverí tradičným symbolom 20+C+M+B+20, čo znamená „Christus mansionem benedicat“, teda „Kristus nech žehná tento dom“.