Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Tútori na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave

Milé študentky a študenti prvých ročníkov bakalárskeho štúdia,
dovoľujeme si Vám predstaviť tútorov, ktorí Vám radi a ochotne budú pomáhať so študijnými otázkami aj počas dištančnej výučby. Neváhajte sa obrátiť s otázkou na Vášho kolegu vo vyššom ročníku prostredníctvom osobného emailu!

Katedra dejín a teórie umenia
Melánia Martincová

Katedra histórie
Martin Užovič
Dominik Zužo

Katedra filozofie
Viktória Orbánová
Helena Jucková

Katedra Klasickej archeológie
Barbora Adamikova

Katedra politológie
Samuel Pekár
Veronika Miklovičová

Katedra psychológie
Daniela Jenisová
Adrián Olšiak
Juliana Bartová
Katarína Hodálová
Ľudmila Podolinská
Simona Mačicová
Veronika Miklovičová
Laura Badalová
Kristián Derka