Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

TVT 2017 na našej fakulte

V dňoch 6. až 12. novembra sa celom Slovensku konal Týždeň vedy a techniky 2017 . Už tradične sa do tohto podujatia zapojila aj naša fakulta. V porovnaní s minulosťou sme tento ročník poňali trochu netradične. Počas celého týždňa sme širokej verejnosti otvorili prednášky, semináre a cvičenia a tým umožnili nahliadnuť do procesu vyučovania, v ktorom poslucháčom sprostredkúvame výsledky našej vedecko-výskumnej činnosti. Krátku reportáž z tohto podujatia si môžete pozrieť v nasledujúcom videu (po kliknutí na OBRÁZOK).