Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Tyrnavia erudita / Vzdelaná Trnava

Publikácia Tyrnavia Erudita – Vzdelaná Trnava vnikla ako spoločný projekt mesta Trnavy a Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Jej editorom je Erika Juríková, autormi jednotlivých kapitol Lenka Fišerová, Veronika Hlavatá, Erika Juríková, Katarína Karabová, Jozef Kordoš, Nicol Sipekiová a Daniel Škoviera. O dizajn a fotografie sa postaral Ladislav Tkáčik. Snahou autorov bolo priblížiť dnešnému čitateľovi životné osudy a tvorbu devätnástich barokových spisovateľov, ktorí boli v 17. a 18. storočí rôznym spôsobom spätí s prostredím historickej Trnavskej univerzity. Zároveň kniha sprístupňuje v slovenskom preklade ukážky z ich diel pôvodne napísaných v latinčine, v niekdajšom jazyku učencov a univerzitného vzdelávania. Poskytuje tak možnosť ponoriť sa do myšlienkového sveta barokového človeka, pochopiť ho a prostredníctvom neho chápať aj vlastnú kultúrnu identitu. Úzka prepojenosť barokových autorov s trnavským prostredím navyše umožňuje dozvedieť sa niečo bližšie o trnavskej histórii a kultúrnych dejinách mesta, ktoré bolo v 18. storočí centrom univerzitného vzdelávania u nás.

Publikáciu si môžete objednať na Trnavskej radnici.