Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vedecké "prvotiny" našich študentov

V roku 2019 sa poslucháči Filozofickej fakulty TU zapojili do organizácie niekoľkých vedeckých podujatí, na ktorých mohli prezentovať svoju vlastnú vedecko-výskumnú činnosť. Vďaka podpore a odbornému vedeniu zamestnancov fakulty vyšli dve monografie našich doktorandov:

Zuzana Chovaňáková, RITUÁLNA OČISTA V ANTICKOM GRÉCKU, Trnava 2019.
Michal Gánovský, ETICKÝ POHĽAD NA VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVI NA SLOVENSKU V KONTEXTE ODLUKY, Trnava 2019.

Zborník: Mária Dědová - Ingrid Halászová - Zuzana Lopatková (zost.), Doctorandorum Dies 2019, Trnava 2019.

Ako aj dva recenzované zborníky, v ktorých boli publikované vedecké články našich bakalárov a magistrov.

Mária Dědová - Marcel Martinkovič (zost.), SOCIETAS & HUMANITAS I., Trnava 2019.
Miroslava Daňová - Tomáš Kolon (zost.), THERMAE & BALNEA, Trnava 2019.

Všetkým študentom k ich „prvotinám“ gratulujeme a teším na ďalšiu spoluprácu.

Vedenie FF TU v Trnave.