Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Výsledky výberového konania Erasmus+

Výsledky z výberového konania na študentské mobility v rámci programu Erasmus+, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.12.2017 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. 

 

 1. Bc. Katarína Michalcová (40 b)
 2. Bc. Adrián Kobetič (40 b)
 3. Tomáš Serina (40 b)
 4. Yasin Keceli (35 b)
 5. Bc. Denisa Hudáková (40 b)
 6. Bc. Patrícia Nemčíková (40 b)
 7. Bc. Michal Špaček (40 b)
 8. Birčáková Lucia (30 b)
 9. Ľubomíra Tomášová (37 b)
 10. Timotej Birtus (35 b)
 11. Bc. Terézia Šantavá (34 b)
 12. Bc. Kamil Blažej (30 b)
 13. Bc. Michaela Palgutová (30 b)
 14. Adriána Rišková (30 b)
 15. Bc. Dávid Šálka (30 b)
 16. Matúš Barbuščák (30 b)

Všetci uchádzači splnili podmienky výberového konania a boli odporučení na medzinárodnú mobilitu v rámci programu Erasmus+. Uchádzačov začiatkom budúceho rok oslovia pracovníčky zahraničného oddelenia univerzity. 

Výsledky z Výberového konania na mobility pracovníkov VŠ v rámci programu Erasmus+, ktoré sa uskutočnilo  dňa 11.12.2017 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (uchádzači sú zoradení podľa abecedy).

1. Mgr. Daňová Miroslava, PhD.
2. doc. Dr. theol. Dufferová Alžbeta, PhD.
3. Mgr. Dzurňáková Zuzana, PhD.
4. Mgr. Halászová Ingrid, PhD.
5. doc. Dr. phil. Hrnčiarik Erik
6. Mgr. Ihringová Katarína, PhD.
7. Mgr. Karabová Katarína, PhD.
8. Mgr. Nováková Lucia, PhD.
9. Mgr. Sipekiová Nicol, PhD.

Všetci pedagógovia splnili podmienky a boli odporučení na mobilitu v rámci programu Erasmus+. Svoj pobyt si prosím dohodnite s pracovníkmi zahraničného oddelenia univerzity. 

Srdečne blahoželám

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik (predseda komisie) 


                                                                                                     

Dňa 11. 12. 2017 o 10:00 hod. sa bude v miestnosti prodekanov FF TU konať výberové konanie v rámci programu Erasmus+:

Študenti:

1. Stáž v letnom semestri akademického roku 2017/2018 (Doplňujúce výberové konanie!!!!)
2. Stáž v akademickom roku 2018/2017
3. Štúdium v akademickom roku 2018/2019

Účasť študentov je na výberovom konaní nutná.
Pozor do programu Erazmus+ sa môžu zapojiť aj externí študenti a aj študenti končiacich ročníkov!

Pedagógovia:
1. Teaching/Training mobility

 

Účasť pedagógov na výberovom konaní nie je nutná.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte doc. Erika Hrnčiarika (erik.hrnciarik@truni.sk)

Zoznam dokumentov na prihlásenie nájdete TU

Vyplnené dokumenty je potrebné doručiť do 08.12.2017 do 16.00 hodelektronicky na adresu: andrea.skypalova@truni.sk, alebo písomne označené v obálke ERASMUS+ - výberové konanie na dekanát FF TU pani Skýpalovej.