Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Členovia AS FF TU

Predseda senátu fakulty

PhDr. Peter Žitný, PhD.
peter.zitny@truni.sk
 

Podpredseda senátu fakulty

Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.
nicol.sipekiova@truni.sk
 

Zamestnanecká časť senátu fakulty

Doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.
marian.spajdel@truni.sk
Doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.
peter.rusnak@truni.sk
Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.
erika.brtanova@truni.sk
PhDr. Pavol Krištof, PhD.

pavol.kristof@truni.sk
PhDr. Peter Guráň, PhD.
peter.guran@truni.sk
Mgr. Peter Labanc, PhD.
peter.labanc@truni.sk

Mgr. Lucia Nováková, PhD.
lucia.novakova@truni.sk
Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD.
michal.zvarik@truni.sk
 

Študentská časť senátu fakulty

Jana Cmurová
Dominika Monika Koritková
dominika.monika.koritkova@tvu.sk
Zuzana Morongová

zuzana.morongova@tvu.sk
Tomáš Serina
tomas.serina@tvu.sk
Patrícia Šuhajdová