Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Členovia AS FF TU

Predseda senátu fakulty

PhDr. Peter Žitný, PhD.
peter.zitny@truni.sk

Podpredseda senátu fakulty

Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.
nicol.sipekiova@truni.sk
 

Zamestnanecká časť senátu fakulty

Ing. arch. Ivan Gojdič
ivan.gojdic@truni.sk
Doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.
marian.spajdel@truni.sk
PhDr. Pavol Krištof, PhD.
pavol.kristof@truni.sk
PhDr. Peter Guráň, PhD.

peter.guran@truni.sk
PhDr. Peter Rusnák, PhD.
peter.rusnak@truni.sk
Mgr. Peter Labanc, PhD.
peter.labanc@truni.sk

Mgr. Lucia Nováková, PhD.
lucia.novakova@truni.sk
Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.
renata.kisonova@truni.sk

Študentská časť senátu fakulty

Mgr. Veronika Kohútová
veronika.kohutova@tvu.sk
Bc. Cyntia Katonová
cyntia.katonova@tvu.sk
Jana Cmurová

jana.cmurova@tvu.sk
Kristína Hajdučíková
kristina.hajducikova@tvu.sk
Tomáš Serina