Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Edičná rada FF TU

Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., predseda

Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.

Doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

Mgr. Ingrid Halászová, PhD.

PhDr. Peter Rusnák, PhD.

Mgr. Marek Mathias, PhD.