Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Nový web FF TU v Trnave

Milí kolegovia, študenti a priatelia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Po deviatich rokoch prechádza webová stránka Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na nový dizajn, ktorý je prispôsobený interným predpisom univerzity a zároveň zachováva viaceré funkcionality končiacej webovej stránky. Veríme, že nová vizualizácia stránky s inovatívnymi prvkami uľahčí návštevníkom orientáciu, umožní včasný prístup k informáciám a poskytne množstvo užitočných informácii.

Vedenie FF TU