Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Profil nášho pedagóga E. Hrnčiarika v .týždeň

Humanitné a spoločenské vedy bývajú častým terčom kritiky, keď je reč o zmysle vedeckých disciplín. V spoločnosti je len malé povedomie o rôznych oblastiach, ktoré ich tvoria a o ľuďoch, ktorí v nich pracujú. V týždenníku . týždeň sa rozhodli predstaviť takýchto vedcov v novej rubrike .humanitas. Sme radi, že si ako prvého zvolili pedagóga našej fakulty doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika z Katedry klasickej archeológie. Článok uverejnený 9. 1. 2017 vám prinášame v plnom znení.