Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Životné jubileum prof. PhDr. Daniela Škovieru, PhD.

 

30. novembra tohto roka sa dožije významného životného jubilea sedemdesiatich rokov prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD., slovenský klasický filológ a neolatinista. Pán profesor patrí k zakladateľskej generácii pedagógov Trnavskej univerzity a na Katedre klasických jazykov na našej fakulte pôsobil od roku 1992 až do septembra tohto roka. Pri príležitosti životného jubilea sa 18. – 19. novembra 2016 uskutočnila v Bratislave vedecká konferencia, v rámci ktorej sa konal slávnostný program a stretnutie bratislavských a trnavských absolventov. Pánovi profesorovi prajeme do ďalších rokov ešte pevné zdravie! Rozhovor s profesorom Škovierom si môžete prečítať tu.