Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Informácie pre absolventov o odovzdaní bakalárskych a magisterských diplomov.

19.6.2020

Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave oznamuje uchádzačom, že od 9. 6. 2020 do 17. 8. 2020 bude prebiehať DRUHÉ KOLO prijímacieho konania.

8.6.2020

Informácie vedenia fakulty pre študentov k opravným termínom štátnych skúšok

28.5.2020

Vedenie Filozofickej fakulty predĺžilo možnosť podať si prihlášku na FF TU v Trnave do 20. mája 2020
v študijných programoch:
V bc stupni: dejiny a teória umenia, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, sociológia, psychológia

10.5.2020

Vzhľadom na zrýchlené uvoľňovanie opatrení proti šíreniu nového vírusu COVID 19 sa vedenie FF rozhodlo, umožniť študentom odovzdať záverečné prácu aj v druhom náhradnom termíne 15. 6. 2020. Tento termín platí pre všetkých študentov, teda aj takých, čo si nepodali žiadosť o náhradný termín.

5.5.2020