Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

V dňoch 16. – 28. júna 2019 sa v americkom Milwaukee, v Penfield Montessori Academy konala konerencia s názvom Foundations of Montessori inclusion – Základy Montessori inklúzie. Na konferencii sa zúčastnila s aktívnym príspevkom týkajúcim sa vývinovej psychológie v kontexte Montessori pedagogiky Mgr. Mária Kozelková, PhD. z kat.

2.7.2019

Akademický senát Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity pozorne sleduje situáciu, ktorá je medializovaná. 

19.6.2019

Vedenie fakulty vzniknutú medializovanú situáciu nevyvolalo, intenzívne ju riešilo už pred podaním výpovedi zo strany pedagógov a venuje jej pozornosť aj aktuálne.  Dekan fakulty ešte pred podaním výpovedí požiadal 10. júna o stretnutie s garantmi, avšak väčšina garantov jeho snahu o spoločnú diskusiu a nájdenie riešení odmietlo.

18.6.2019

V stredu 29. mája 2019 sa uskutočnila exkurzia študentov Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty TU a študentov Univerzity tretieho veku do Maďarska. Prvou lokalitou, ktorú študenti UTV navštívili, bolo rímske hospodárstvo vojenského veterána v strednom Zadunajsku Villa Romana Balaca.

14.6.2019

Študenti a pedagógovia klasickej archeológie vycestovali v máji 2019 na odbornú exkurziu do Ríma, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vyučovania tohto odboru na FF TU v Trnave.  

 

6.6.2019