Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

V nadväznosti na manuál pre vysoké školy rektor TU v Trnave prof. René Bílik stanovil základné prevádzkové podmienky Trnavskej univerzity v Trnave po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní vo forme príkazu rektora.

2.12.2020

Doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik dnes slávnostne odovzdal cenu Dekana Filozofickej fakulty TU v Trnave za výnimočný edičný počin roka 2020. Cenu získal doc. Mgr. Miloš Marek, PhD. za unikátnu príručku pre výskum stredovekých a novovekých prameňov: Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku. Autorovi srdečne gratulujeme.

16.12.2020

Výberové konanie v rámci programu Erasmus+ sa bude konať na základe doručených podkladov.

2.12.2020

Preštudujte si inštruktáž k online vyučovania v ZS 2020/2021.

2.12.2020

Na tejto stránke nájdete linky na virtuálne miestnosti, v ktorých bude prebiehať online výučba v ZS 2020/2021.

2.12.2020