Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

V nadväznosti na manuál pre vysoké školy rektor TU v Trnave prof. René Bílik stanovil základné prevádzkové podmienky Trnavskej univerzity v Trnave po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní vo forme príkazu rektora.

2.12.2020

Pozvánka na informačné stretnutie Vedenia FF TU so študentmi končiacich ročníkov online formou v Microsoft Teams.

8.4.2021

Informácie Vedenia Filozofickej fakulty TU pre študentov končiacich ročníkov k priebehu a ukončeniu letného semestra akademického roka 2020/2021 v súvislosti so situáciou Covid-19.

8.4.2021

Predstavujeme tútorov z radov študentov vyšších ročníkov.

7.4.2021

Katedra dejín a teórie umenia v rámci programu kariérneho poradenstva aj v mesiaci apríl pripravuje dve prednášky s odborníkmi z praxe.

7.4.2021