Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Výberové konanie v rámci programu Erasmus+ sa bude konať na základe doručených podkladov.

10.11.2021

Katedra dejín a teórie umenia v rámci programu kariérneho poradenstva pozýva všetkých záujemcov o dejiny umenia na ďalšiu zo série prednášok.

10.11.2021

Časopis Ostium, Katedra filozofie FF TU Trnava a Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave opätovne organizuje zaujímavé podujatie Noc Filozofie.

10.11.2021

V nadväznosti na manuál pre vysoké školy rektor TU v Trnave prof. René Bílik stanovil základné prevádzkové podmienky Trnavskej univerzity v Trnave po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní vo forme príkazu rektora.

2.12.2020

Na tejto stránke nájdete linky na virtuálne miestnosti, v ktorých bude prebiehať online výučba v Microsoft Teams.

1.12.2020