Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

On-line stretnutie vedenia FF TU so študentmi

21.4.2020

Informácie vedenia fakulty pre študentov končiacich ročníkov k štátnym záverečným skúškam

20.4.2020

Informácie vedenia fakulty pre študentov k priebehu a ukončeniu letného semestra akademického roka 2019/2020 v súvislosti s mimoriadnou situáciou Covid-19.

7.4.2020

Dňa 3. marca 2020 odovzdala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová vymenovacie dekréty novej Vedeckej rade Slovenského historického ústavu. 

9.3.2020

Edičná činnosť Filozofickej fakulty súvisí predovšetkým s vedecko-výskumnou a prezentačnou činnosťou jej pedagógov.

28.2.2020