Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Vzhľadom na zrýchlené uvoľňovanie opatrení proti šíreniu nového vírusu COVID 19 sa vedenie FF rozhodlo, umožniť študentom odovzdať záverečné prácu aj v druhom náhradnom termíne 15. 6. 2020. Tento termín platí pre všetkých študentov, teda aj takých, čo si nepodali žiadosť o náhradný termín.

5.5.2020

V akademickom roku 2019/2020 sa budú konať štátne skúšky online. Pozrite si presný harmonogram štátnic. 

28.4.2020

 Predzápis a zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne

27.4.2020

On-line stretnutie vedenia FF TU so študentmi

21.4.2020

Informácie vedenia fakulty pre študentov končiacich ročníkov k štátnym záverečným skúškam

20.4.2020