Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Dňa 11. 12. 2018 o 10:00 hod. sa bude konať výberové konanie v rámci programu Erasmus+.

12.11.2018

Pozývame na prezentácie najnovších prác našich pedagógov z katedry klasických jazykov a histórie, ktoré sa uskutočnia na veľtrhu Bibliotéka. 

2.11.2018

Séria populárno-odborných prednášok realizovaných Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity pokračuje aj v novembri. Cieľom prednášok je poukázať na možnosti zlepšenia kvality života. Ďalej životnej spokojnosti v integrálnej (somato-psycho-spirituálnej) perspektíve.

28.10.2018

FF TU v Trnave sa aj v tomto roku zapojila do Týždňa vedy a tehniky na Slovensku. Pozrite si prehľad organizovaných podujatí na našej fakulte.

27.10.2018

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod vedením a gesciou prof. ThDr. Mgr. Heleny Hrehovej, PhD. 

25.10.2018