Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Poslucháči i pedagógovia Katedry klasicke archeológie sa pod vedením doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika vystriedali na výskume sídliska z doby rímskej. Išlo o objav unikátneho germánskeho dvorca, aký sa v Európe naposledy podarilo preskúmať v 80-tych rokoch minulého storočia.

9.4.2018

OZ Ostium srdečne pozýva obdivovateľov antickej filozofie do Malého Berlína na diskusné fórum: Filozofia v Trnave. Dňa 11. 4. 2018 o 19.00 budú diskutovať M. Zvarík (TU), M. Porubjak (UCM) a P. Fraňo (UCM). 

8.4.2018

Aj v tomto roku sa v termíne 9. – 10. marca 2018 uskutočnila na našej fakulte dvojdňová medzinárodná študentská filozofická konferencia Hereditas. Išlo už o jej štvrtý ročník a účasť z českých, moravských a slovenských filozofických pracovísk bola opäť hojná.

8.4.2018

Všetkých milovníkov histórie srdečne pozývame na stretnutie členov výboru Slovenskej historickej spoločnosti so študentmi a prácovníkmi TU. 

19.3.2018

Výsledky z Výberového konania na študentské mobility v rámci programu Erasmus+, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.2.2018 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

28.2.2018