Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Informácie vedenia fakulty pre študentov k priebehu a ukončeniu letného semestra akademického roka 2019/2020 v súvislosti s mimoriadnou situáciou Covid-19.

7.4.2020

Dňa 3. marca 2020 odovzdala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová vymenovacie dekréty novej Vedeckej rade Slovenského historického ústavu. 

9.3.2020

Edičná činnosť Filozofickej fakulty súvisí predovšetkým s vedecko-výskumnou a prezentačnou činnosťou jej pedagógov.

28.2.2020

Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v spolupráci s Ústavom pamäti národa pripravila pre študentov histórie, ale aj pre všetkých záujemcov o dejiny, tematické prednášky na vybrané aspekty slovenských dejín 20. storočia.

25.2.2020

Katedra etiky FF TU v Trnave usporiadala dňa 12. februára 2020 fakultné kolo prezentácií a obhajob odborných prác študentskej vedecko-odbornej činnosti (ŠVOČ) v študijnom odbore etika.

14.2.2020