Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Zahraničné exkurzie nie sú na Katedre histórie ničím novým. V tomto roku sme sa rozhodli vyskúšať niečo nové a zamierili sme do Severného Macedónska. Napriek tomu, že krajina sa pomaly otvára turizmu, ešte stále je pre nás pomerne neznáma.

18.4.2019

Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal rektor Trnavskej univerzity  Cenu Antona Hajduka  prof. PhDr. Ivanovi Gerátovi, PhD. 

7.4.2019

Prof. Silvia Mihálikova z kat. sociológie FF TU rozprávala v RTVS o postavení žien v politike. 

3.4.2019
Pedagóg Katedry psychológie Mgr. Mário Schwarz, PhD. hosťom v relácii „V Samárii pri studni“ odvysielanej na TV Lux

Pedagóg Katedry psychológie Filozofickej fakulty TU Mgr. Mário Schwarz, PhD. bol hosťom v relácii „V Samárii pri studni“ odvysielanej TV Lux dňa 25. 02. 2019.

18.3.2019

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trnave bola archeológovi, dekanovi Filozofickej fakulty TU a vysokoškolskému pedagógovi doc. E. Hrnčiarikovi ucelená Cena za prínos k poznaniu a obohateniu dejín mesta Trnavy archeologickými výskumami. Pánovi dekanovi srdečne blahoželáme. 

5.3.2019