Skip to main content
E-mail
janosikovad@centrum.sk

ocused on: clinical psychology, autism, cognitive processes

Important publications:

  • Ostatníková a kol. (2010). Autizmus z pohľadu neuropsychobiológie. 1.vyd. Bratislava, Univerzita Komenského, 260 s. ISBN 978-80-223-2825-8
  • Murgaš a kol.(2011). Vývin mozgu a jeho poruchy. 1. vyd. Osveta Martin, 301 s. ISBN 978-80-8063-369-1
  • Ostatníková a kol. (2015). Máme dieťa s autizmom. Veda Bratislava, 170 s. ISBN 978-80-224-1474-6

Teaching:

Clinical psychology I.

Clinical psychology II.

Psychodiagnostics of Children and Adolescents I.

Psychodiagnostics of Children and Adolescents II.

Selected chapters from clinical psychology

Therapeutic approaches to selected mental disorders

Pervasive Developmental Disorders