Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Dr. Schuyler Foerster na Filozofickej fakulte TU

Dňa 26.marca 2018 sa na pôde Trnavskej univerzity uskutočnila prednáška bezpečnostného experta Dr. Schuylera Foerstera na tému: NATO v 21. storočí.

Dr. Schuyler Foerster je profesorom národných bezpečnostných štúdií na Akadémií amerického letectva. Tematicky sa koncentruje popri americkej zahraničnej a bezpečnostnej politike aj na otázky súvisiace s aktivitami a cieľmi NATO. Po krátkom uvedení a predstavení Dr. Schuylera Foerstera moderátorom prednášky a následnej diskusie doc. Martinom Klusom, priblížil Dr. Foerster základné priority bezpečnostnej politiky, ciele a vízie NATO.

V prvej časti prednášky vysvetlil kroky, ktoré predchádzali vzniknutiu tohto politického spojenectva. Poukázal na fakt, že politické elity európskych štátov po roku 1945 mali záujem o nadviazanie spolupráce a zamedzenie ďalšiemu rozsiahlemu ozbrojenému konfliktu v destabilizovanej Európe. Pripomenul, že v danom období sa zmenil aj prístup USA k európskym štátom keďže, pred rokom 1949 nebola nikdy poskytnutá vojenská pomoc na území cudzieho štátu zo strany USA. V situácii mieru sa tak, jednalo zo strany vlády USA o zásadnú zmenu v prístupe k európskej bezpečnosti. Krízové obdobie po druhej svetovej vojne a dôsledky ktoré zo sebou priniesla, teda môžeme považovať za primárny zdroj kreovania bezpečnostnej štruktúry NATO.

V druhej časti prednášky Dr. Foerster kontinuálne nadviazal na otázky bezpečnostnej politiky v Európe pričom sa zameral na priblíženie základných princípov fungovania Severoatlantickej aliancie. Zdôraznil najmä skutočnosť, že NATO je v prvom rade politická aliancia. Zachovanie a ochrana mieru, spojeneckých hraníc, demokratických princípov a hodnôt sú teda hlavnými doktrínami NATO, ktoré dnes musí čeliť aj novým bezpečnostným hrozbám v kontexte neštátnych aktérov a hybridných útokov najmä po 11.9. 2001. Po komplexnej analýze nových hrozieb zdôraznil princíp rovnosti, ktorý sa v štruktúrach NATO uplatňuje aj v súvislosti s článkom 5. Rovnoprávne hlasovanie členov aliancie označil za principiálny atribút funkčnosti štruktúr aliancie.

Na záver Dr. Foerster spomenul aj aktuálnu potrebu rozvoja krízového manažmentu, ktorý zohráva významnú úlohu v monitorovaní vývoja ekonomickej a politickej situácie za účelom udržania stability a to aj za hranicami aliančných krajín.

Prednáška Dr. Schuylera Foerstera, ktorá bola organizovaná Veľvyslanectvom USA na Slovensku v spolupráci s Katedrou politológie FF TU abola dobrou príležitosťou pre študentov TU oboznámiť sa so základnými bezpečnostnými problémami v kontexte aktivít Severoatlantickej aliancie v 21. storočí.

Text: Marianna Figurová, poslucháčka 1. roč. politológie