Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Dr. Tomáš Jahelka diskutoval v SND

Slovenské národné divadlo v jubilejnom roku 100. výročia vzniku Československej republiky realizuje diskusný program „Slovenské osmičky“, ktoré majú divákov previesť kľúčovými „osmičkovými“ rokmi slovenských a československých dejín. Diskusný večer sa realizuje každý mesiac, začalo sa rokom 1918, teda rozpadom Rakúska-Uhorska a vznikom Československa, pokračovalo sa rokom 1928 a diskusiou o prvom desaťročí existencie ČSR. Nasledujú postupne ďalšie desaťročia až po vznik Slovenskej republiky. Každý mesiac diskutujú iní hostia, ktorými sú odborníci zo Slovenskej akadémie vied a domácich a zahraničných vysokých škôl.

Pozvanie do Modrého salóniku Činohry SND do druhého vydania „Slovenských osmičiek“ pod názvom „Dekáda demokracie (1928)“ prijali PhDr. Dušan Kováč, DrSc. z Historického ústavu SAV, prof. Ing. Henrieta Moravčíková, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave a svoje zastúpenie mala aj Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, ktorú reprezentoval PhDr. Tomáš Jahelka, PhD. z Katedry politológie.

 

Celé video si môžete pozrieť po kliknutí na obrázok, alebo na: https://www.youtube.com/watch?v=ptH_3SwVcfM