Department of History of arts and culture
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Nové publikácie z produkcie FF TU v Trnave

Prinášame prehľad najnovších publikácií z produkcie vydavateľstva FF TU v Trnave. Všetky knižné tituly si môžete objednať, alebo kúpiť priamo na Oddelení vedy, výskumu a edičnej činnosti.

Dominika Alžbeta Dufferová: Náuka a život Edity Steinovej. http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/nauka-zivot-edity-steinovej

Jaromír Feber, Peter Rusnák (eds.): Acta Moralia Tyrnaviensia VII. http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/acta-moralia-tyrnaviensia-vii

Ingrid Halászová - Erik Hrnčiarik (eds.): Portrét v toku dejín. http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/portret-v-toku-dejin

Erik Hrnčiarik: Bone and Antler Artefacts from the Roman fort at Iža. http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/bone-and-antler-artefacts-roman-fort-iza

Pavol Jakubčin: Kláštor Cistercitov v Špišskom Štiavniku. http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/klastor-cistercitov-v-spisskom-stiavniku

Júlia Kotrusová: Dejiny Premonštrátskeho kláštora sv. Jána Krstiteľa v Jasove v stredoveku. http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/dejiny-premonstratskeho-klastora-sv-jana-krstitela-v-jasove-v-stredoveku

Miloš Marek: Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku. http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/slovnik-stredovekej-novovekej-latinciny-na-slovensku

Marian Špajdel (ed.): Acta Psychologica Tyrnaviensia 21. http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/acta-psychologica-tyrnaviensia-21

Henrieta Žažová: Stredoveké premonštrátske kláštory v slovenskej časti územia bývalého Ostrihomského arcibiskupstva. http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/stredoveke-premonstratske-klastory-v-slovenskej-casti-uzemia-byvaleho