Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Dr. Marcel Martinkovič diskutoval na Rádiu Devín

V sérii Večer na tému... mapovala relácia vysielaná 23. 5. 2018 politický dosah revolučných rokov 1848/1849 pričom mala za cieľ priblížiť význam a dôsledky jednotlivých udalostí v súvislosti s  modernizačnými procesmi v danom období. Diskusie moderovanej Radoslavom Passiom sa zúčastnila kunsthistorička Marta Herucová (vedecká pracovníčka Ústavu dejín umenia SAV, historik Dušan Škvarna (z Katedry histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela) a politológ Marcel Martinkovič (z Katedry politológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave). V rámci debaty sa diskutujúci zamerali na priblíženie nielen udalostí revolučného obdobia 1848/1849, ale aj jeho neskorších prejavov a dozvukov v slovenskom politickom diskurze, kultúre a umení.

Relácia Večer na tému je dostupná v archíve RTVS

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1412/928547