Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Študenti DATU vyrazili na exkurziu do severného Talianska

Súčasťou štúdia dejín umenia je nepochybne aj stretnutie s pamiatkami priamo v teréne. Neraz študent na vlastnej koži spozná kvality umeleckého diela či architektúry omnoho lepšie, ako keby ich videl len na displeji alebo stránkach kníh. Práve preto sa každý rok, na konci letného semestra koná exkurzia študentov prvého ročníka katedry dejín a teórie umenia do zahraničia. Inak tomu nebolo ani tento rok, kedy si študenti vybrali spomedzi ponúkaných lokalít práve severné Taliansko. Vedúci výpravy, Ing. arch. Ivan Gojdič zostavil trasu, v ktorej si každý študent vybral predmet svojho referátu. Na trase nechýbali známe mestá, sakrálne a profánne pamiatky, ani niektoré turistické atrakcie, pre spoznávanie turizmu v daných lokalitách. Neraz sa exkurzia ocitala v malebných úžinách talianskych dolomitov, účastníkom sa predostierali čarovné panorámy miest a našiel sa priestor aj pre ochutnávku miestnych špecialít. Medzi jednoznačne najpútavejšie momenty exkurzie patrila návšteva ranokresťanských pamiatok v Ravenne, Shakespearovho mesta Verony, dych vyrážajúce baptistérium a katedrála v Parme, Miláno a monumentálne priestory jeho dómu ale aj menej nápadné a známe pamiatky akými sú oltár v Pontebbe alebo benediktínsky kláštor v Sesto al Reghena.  Pred každým z diel prebiehala rušná diskusia účastníkov, ktorí sa snažili objasňovať umelecko-historické a architektonické kvality objektov. Kolektív týmto spôsobom často dochádzal k rozmanitým záverom, ktoré aktívne dopĺňali vedomosti účastníkov a to formou mimoriadne záživnou a vzrušujúcou. Aké štúdium môže byť azda príjemnejšie ako to, v kruhu priateľského kolektívu uprostred prastarých talianskych mestečiek plných skvelého jedla, pitia, zážitkov a umeleckých diel?!

Text: Bc. Adrian Kobetič