Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia 2018

V utorok 25. septembra 2018 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Na pôde Filozofickej fakulty TU sme privítali viac ako 200 novoprijatých študentov z odborov dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, psychológia a sociológia. V mene všetkých pedagógov fakulty, želáme novým poslucháčom veľa síl a úspechov v začatom štúdiu na jednej z najlepších filozofických fakúlt na Slovensku.