Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Výberové konanie ERASMUS+ pre študentov a pedagógov

Dňa 11. 12. 2018 o 10:00 hod. sa bude v miestnosti prodekanov FF TU konať výberové konanie v rámci programu Erasmus+:

Študenti:

1. Stáž v letnom semestri akademického roku 2018/2019 (Doplňujúce výberové konanie!!!!)
2. Stáž v akademickom roku 2019/2020
3. Štúdium v akademickom roku 2019/2020

Účasť študentov je na výberovom konaní nutná. 
Pozor do programu Erazmus+ sa môžu zapojiť aj externí študenti a aj študenti končiacich ročníkov!

Pedagógovia:
1. Teaching/Training mobility

Účasť pedagógov na výberovom konaní nie je nutná.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte doc. Erika Hrnčiarika (erik.hrnciarik@truni.sk)

Zoznam dokumentov na prihlásenie nájdete TU

Vyplnené dokumenty je potrebné doručiť do 10.12.2018 do 12.00 hodelektronicky na adresu: andrea.skypalova@truni.sk, alebo písomne označené v obálke ERASMUS+ - výberové konanie na dekanát FF TU pani Skýpalovej.