Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Na fakulte sme odštartovali nový medzinárodný projekt

V polovici decembra sa v španielskej Valencii konalo prvé stretnutie koordinátorov a odborných garantov medzinárodného projektu CONCISE, ktorý v rámci Horizont 2020 podporila Európska komisia. Na projekte participuje 9 inštitúcií z piatich krajín, medzi mini aj Katedra sociológie FF TU.

Projekt CONCISE má za cieľ rozvinúť celoeurópsku diskusiu o vedeckej komunikácii, začleniť do nej širokú škálu aktérov, počnúc médiami, cez politikov, vedcov, podnikateľov a občiansku spoločnosť. Výsledky a metodológia CONCISE by mali byť  aplikované v ostatných krajinách EU, s cieľom zvýšenia kvality a efektívnosti komunikácie medzi vedeckou komunitou a verejnosťou. Na prvom stretnutí zastupovali našu fakultu prof. Silvia Miháliková z kat. sociológie a dekan FF TU doc. Erik Hrnčiarik.