Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Doc. E. Juríková v Rádiu Regina

V pondelok 28. 1. 2019 porozprávala doc. Erika Juríková z Katedry klasických jazykov TU na Rádiu Regina o svojich výskumných aktivitách.

Reláciu VEDA, VÝSKUM, OBJAVY, PATENTY si môžete vypočuť TU.