Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Rímske putovanie - exkurzia klasických archeológov

Študenti a pedagógovia klasickej archeológie vycestovali v máji 2019 na odbornú exkurziu do Ríma, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vyučovania tohto odboru na FF TU v Trnave. Program bol zameraný na spoznávanie rímskej architektúry (Koloseum, divadlá, cisárske mauzoleá, Caracallove kúpele), topografie (Rímske fóra, Campus MartiusCapitolPalatinCircus Maximus) a umenia antického Ríma ale aj praveké, etruské a grécke pamiatky uložené v popredných rímskych múzeách (Vatikánske múzeá, Etruské národné múzeum vo Villa Giulia, Národné múzeum a múzeum v Dioklecianových kúpeľoch). Študenti pri jednotlivých pamiatkach prezentovali vopred pripravené krátke referáty.

Medzi najzaujímavejšie momenty patrila návšteva nekropoly pod dnešným Vatikánom, ktorá pôvodne ležala na rímskej Via Triumphalis. Vďaka regulovanému vstupu na lokalitu (1 skupina za deň) sme získali možnosť pozrieť si unikátne náhrobné stavby, fresky či artefakty, bez inak všadeprítomného ruchu veľkomesta.

Študenti sa počas semestra venovali aj príprave odborných článkov. Najlepšie z nich budú zverejnené spolu s ďalšími odbornými štúdiami v recenzovanej publikácii „THERMAE et BALNAE. Vybrané kapitoly o rímskych kúpeľoch“.