Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Stanovisko k medializovaným výpovediam viacerých pedagógov katedry filozofie

Stanovisko k medializovaným výpovediam viacerých pedagógov katedry filozofie

 

Vedenie fakulty vzniknutú medializovanú situáciu nevyvolalo, intenzívne ju riešilo už pred podaním výpovedi zo strany pedagógov a venuje jej pozornosť aj aktuálne. Ide o vnútornú záležitosť Filozofickej fakulty. Dekan fakulty ešte pred podaním výpovedí požiadal 10. júna o stretnutie s garantmi, avšak väčšina garantov jeho snahu o spoločnú diskusiu a nájdenie riešení odmietlo. Následne požiadal o stretnutie všetkých zamestnancov katedry filozofie. To sa uskutoční v stredu 19. 06. 2019. Rektor univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. organizuje vo štvrtok 20. 06. 2019 stretnutie všetkých zamestnancov katedry s vedením fakulty.

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik

Dekan FF TU v Trnave