Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Dr. Mária Kozelková na konferencii v USA

V dňoch 16. – 28. júna 2019 sa v americkom Milwaukee, v Penfield Montessori Academy konala konerencia s názvom Foundations of Montessori inclusion – Základy Montessori inklúzie. Na konferencii sa zúčastnila s aktívnym príspevkom týkajúcim sa vývinovej psychológie v kontexte Montessori pedagogiky Mgr. Mária Kozelková, PhD. z kat. psychológie FFTU. Táto dvojtýždňová konferencia sa konala v spolupráci s Medzinárodnou akadémiou vývinovej rehabilitácie so sídlom v Mníchove a Nadáciou Theodora Hellbrueggeho.

Viac info: https://www.montessori4inclusion.org/inclusion-course.html