Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia 2019

V utorok 24. septembra 2019 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Na pôde Filozofickej fakulty TU sme privítali viac ako 200 novoprijatých študentov z odborov dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, psychológia a sociológia. Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave, želá všetkým novým poslucháčom veľa síl a úspechov v začatom štúdiu.