Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

FF TU sa na jeden deň stalo hlavným mestom vedeckej komunikácie

V Trnave sa zišlo sto ľudí z celého Slovenska, aby sa zúčastnili verejnej diskusie, ktorá sa uskutočnila v sobotu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Katedra sociológie FF TU zorganizovala diskusiu v rámci projektu CONCISE, financovaného EÚ, ktorého cieľom je zistiť, akú úlohu zohráva vedecká komunikácia pri vedomostiach a presvedčeniach Európanov o vybraných vedeckých témach.

Slovenskí občania rozdielneho veku, pohlavia, bydliska, dosiahnutého vzdelania a skúsenosti sa zúčastnili tejto diskusie. Verejná diskusia poskytla účastníkom vynikajúcu príležitosť vymeniť si názory na diskutované témy. Účastníci boli rozdelení do malých skupín, aby diskutovali o tom, ako sa k nim dostávajú informácie o vedeckých otázkach, ktoré kanály používajú a uprednostňujú, ako hodnotia informácie z hľadiska dôveryhodnosti, ako ovplyvňujú ich konanie a čo si myslia, že by sa dalo na vedeckej komunikácii zlepšiť.       
„Naším cieľom je zistiť, ako vedecké informácie dostávajú k verejnosti, a ako ovplyvňujú ich postoje a konanie v súvislosti s diskutovanými témami,“ uviedol PhDr. Peter Guráň, PhD., vedúci Katedry sociológie FF TU a organizátor slovenskej diskusie v rámci projektu CONCISE.

Slovenská verejná diskusia bola treťou z piatich konzultácií, ktoré CONCISE uskutočňuje; celkovo sa konajú vo Vicenze (Taliansko), Lodži (Poľsko), Trnave, Valencii (Španielsko) a Lisabone (Portugalsko). Počas týchto diskusií bude zozbieraných celkovo 500 výpovedí občanov EÚ.     
Po ukončení diskusií budú výpovede prepísané a analyzované, na základe čoho budú navrhnuté spôsoby, ako zlepšiť vedeckú komunikáciu naprieč EÚ.