Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Interaktívne vzdelávacie programy Elektrárne Piešťany

20. novembra 2019 sa v polyfunkčných priestoroch Elektrárne Piešťany uskutočnila panelová diskusia v rámci projektu Interaktívne vzdelávacie programy Elektrárne Piešťany. Témou diskusie boli novembrové udalosti roku 1989 spolu s ponovembrovým spoločenským a politickým vývojom. Podujatie bolo organizované Gymnáziom Pierra de Coubertina v spolupráci s agentúrami Film Generácia, RTVS a Známa firma. Organizátorom a moderátorom podujatia bol Doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD. z Katedry etiky FF TU v Trnave a Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Na besede vystúpil PhDr. Pavol Krištof, PhD. z Katedry politológie FF TU v Trnave a Martin Valo - spoluorganizátor zhromaždení v novembri 1989. Diskutujúci poskytli žiakom 2. stupňa ZŠ M. R. Štefánika v Piešťanoch vhľad do udalostí novembra 1989 a vlastnú perspektívu formovania demokratizácie a občianskej spoločnosti na Slovensku. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia piešťanských gymnazistov, ktorí predstavili originálny projekt participatívnej občianskej iniciatívy mladých ľudí. Panelovej diskusii predchádzal film režisérky Barbory Berezňákovej Spýtaj sa vašich 89.

Text: PhDr. Pavol Krištof, PhD.