Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Študenti a pedagógovia z Katedry politológie na konferencii Slovensko proti všetkým mafiám

V dňoch 11.-12. novembra 2019 sa v Trnave študenti Katedry politológie Filozofickej fakulty TU zúčastnili na medzinárodnej konferencii Slovensko proti všetkým mafiám. Konferenciu organizoval Trnavský samosprávny kraj pod záštitou župana Jozefa Viskupiča a v spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi.  Konferenciu moderovala ako špeciálny hosť konferencie redaktorka TG1 Maria Grazia Mazzola, ktorej články o aktivitách a personálnych prepojeniach Nina Vadalu boli na Slovensku medializované po zavraždení novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vo februári 2018. Jej osobná angažovanosť na odhaľovaní medzinárodných prepojení vybraných mafiánskych štruktúr dokázala v spolupráci so slovenskými partnermi zorganizovať medzinárodnú konferenciu, ktorej význam svojou prítomnosťou potvrdili viacerí zahraniční hostia. Z množstva zaujímavých ľudí, ktorí vystúpili so svojimi príspevkami na konferencii spomenieme najmä talianskeho Národného prokurátora pre boj proti mafii a terorizmu Federica Cafiera De Raha; mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Talianskej republiky v Slovenskej republike –J. E. Gabriela Meucciho; predsedu a zakladateľa združenia „Libera contro le mafie“ Dona Luigiho Ciottiho - lídra občianskych protestov proti korupcii v Taliansku; podpredsedníčku uvedeného združenia Vincenzu Rando - ktorá sa zamerala na tému ochrany príbuzných obetí mafie; župana TTSK Jozefa Viskupiča; bývalého vyšetrovateľa Lukáša Kyselicu,  investigatívnych novinárov Adama Valčeka, Moniku Tódovú; rodičov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a ich advokátov Daniela Lipšica a Romana Kvasnicu. Vo svojich príspevkoch sa vzhľadom na svoje osobné skúsenosti s bojom proti organizovanému zločinu a korupcii v rámci verejnej sféry zamerali na priblíženie zásadných problémov a zároveň aj na priblíženie konkrétnych návrhov a zákonných opatrení, ktoré treba realizovať zo strany politickej reprezentácie, štátnych inštitúcii a občianskej sféry, aby sa minimalizovali riziká deštruktívneho vplyvu mafii na rozvoj spoločnosti. Konferencia paralelne umožnila rozšíriť aj medzinárodnú spoluprácu zúčastnených aktérov konferencie, ktorá na úrovni štátnych inštitúcii, občianskeho sektora a médií zohráva čoraz významnejšiu úlohu pri odhaľovaní korupčných sietí a ich prepojení v priestore Európskej únie. Spolupráca a informácie, ktoré si účastníci konferencie sprostredkovali, tak umožnili rozvinúť efektívnejšiu koordináciu a aj medzinárodnú spoluprácu pri hľadaní nápravných opatrení pri probléme zlyhávania štátu v boji proti mafiám a korupcii.   

Text: Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
Foto: TT SK