Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Vedecké "prvotiny" našich študentov

V roku 2019 sa poslucháči Filozofickej fakulty TU zapojili do organizácie niekoľkých vedeckých podujatí, na ktorých mohli prezentovať svoju vlastnú vedecko-výskumnú činnosť. Vďaka podpore a odbornému vedeniu zamestnancov fakulty vyšli dve monografie našich doktorandov:

Zuzana Chovaňáková, RITUÁLNA OČISTA V ANTICKOM GRÉCKU, Trnava 2019.
Michal Gánovský, ETICKÝ POHĽAD NA VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVI NA SLOVENSKU V KONTEXTE ODLUKY, Trnava 2019.

Zborník: Mária Dědová - Ingrid Halászová - Zuzana Lopatková (zost.), Doctorandorum Dies 2019, Trnava 2019.

Ako aj dva recenzované zborníky, v ktorých boli publikované vedecké články našich bakalárov a magistrov.

Mária Dědová - Marcel Martinkovič (zost.), SOCIETAS & HUMANITAS I., Trnava 2019.
Miroslava Daňová - Tomáš Kolon (zost.), THERMAE & BALNEA, Trnava 2019.

Všetkým študentom k ich „prvotinám“ gratulujeme a teším na ďalšiu spoluprácu.

Vedenie FF TU v Trnave.