Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Tradičné Trojkráľové požehnanie priestorov a kancelárií FF TU

Vo štvrtok 9. januára 2020 vykonal prorektor prof. M. Lichner tradičné Trojkráľové požehnanie učební a kancelárií Filozofickej fakulty TU. V prítomnosti dekana a zamestnancov fakulty vykropil trojkráľovou vodou kancelárie, učebne a ostatné priestory. Následne poznačil kriedou rámy dverí tradičným symbolom 20+C+M+B+20, čo znamená „Christus mansionem benedicat“, teda „Kristus nech žehná tento dom“.