Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

DOD 2020

29. januára 2020  sa na našej fakulte – rovnako ako na celej Trnavskej univerzite – uskutočnil „deň otvorených dverí“. Už tradične je to deň, kedy svoju pozornosť plne venujeme tým, čo nás prichádzajú pozrieť: zvlášť našim potenciálnym študentom a ich rodinným príslušníkom. Už ráno, pred oficiálnym otvorením akcie, nás potešila plná vstupná hala aj átrium, kde naši pedagógovia a študenti, ale tiež pracovníčky študijného oddelenia počas celého doobedia poskytovali podrobné informácie o štúdiu. Filozofická fakulta si opäť pripravila aj harmonogram špeciálnych prednášok na témy, ktorým sa aktuálne venujú naši odborníci z jednotlivých katedier. Medzi prednáškami boli vkladané bloky informácií o všeobecných podmienkach uchádzania sa o bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky na FF Trnavskej univerzity v Trnave. Tento rok prispeli svojimi video-referenciami aj niekoľkí mimoriadne úspešní absolventi jednotlivých odborov.

Veríme, že mnohí z tých, ktorí nás dnes navštívili a zobrali si cenovo zvýhodnenú „opečiatkovanú“ prihlášku na štúdium – alebo ju dnes už dokonca podali -  sa na jeseň aj reálne stanú súčasťou našej akademickej obce. Ktovie, možno si už dnes počas DOD aj v otvorených učebniach vytipovali svoju budúcu stoličku.