Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Dr. Lucia Nováková prezentovala v Oxforde výsledky výskumu

V dňoch 09.-11.01. 2020 sa na Oxfordskej univerzite uskutočnilo stretnutie blízkovýchodných archeológov, združených v  Britskej asociácii pre archeológiu Blízkeho východu (British Association of Near Eastern Archaeology - BANEA). Katedru klasickej archeológie FF TU reprezentovala Dr. Lucia Nováková, ktorá vystúpila so spoločným príspevkom s Dr. Ahmadom Heidarim z Islamic Azad University, Birjand branch. Britská asociácia pre archeológiu Blízkeho východu je združením popredných odborníkov, ale aj nadšencov pre dejiny, archeológiu a kultúru tejto oblasti. Kladie za cieľ rozvíjať diskusiu, rozširovať aktuálne poznatky na rôzne témy a sprístupňovať ich širokej verejnosti. Prednášky sa zrealizovali v St. Cross College, Ashmoleovom múzeu a Stelios Ioannou School for Research in Classical and Byzantine Studies. Hlavnou témou konferencie boli “Kritické diskusie v archeológii Blízkeho východu,” s dôrazom na ohrozenie kultúrneho dedičstva a možnosti, ktoré prinášajú distančné metódy jeho dokumentácie.

Množstvo zaujímavých informácií priniesli príspevky venované krajinnej archeológii. Vzťah medzi životným prostredím a človekom je mimoriadne aktuálna téma, ktorá rezonuje naprieč sektorom prírodovedných i spoločenských vedeckých odborov. Príspevok Dr. Novákovej a Dr. Heidariho s názvom “Archaeological landscape of central Birjand” odznel dňa 11.01. 2020 v sekcii Archeológia krajiny. Prednesený bol v Ashmoleovom múzeu (Ashmolean Museum of Art and Archaeology), ktoré je jedným z najstarších univerzitných múzeí na svete. Predstavili sa v ňom najnovšie výsledky archeologického výskumu z provincie Južný Chorasán vo východnom Iráne. Táto oblast je veľmi zaujímavá nielen kvôli množstvu zachovaných pamiatok, ale aj vzhľadom na unikátne geofyzikálne podmienky a aridnú klímu. Súčasťou konferencie boli panelové diskusie popredných odborníkov na vybrané témy. Dňa 09.1.2020 sa diskutovalo na tému „Vzťah medzi archeológiou a kultúrnym dedičstvom Blízkeho východu” (Randolph Sculpture Gallery, Ashmolean Museum) a 10.01.2020 na tému „Vízie archeologickej metodológie na Blízkom východe” (Auditorium, Wolfson College).

Viac informácií nájdete tu: http://banealcane.org/banea/

Autor textu: Dr. Lucia Nováková
Foto: Dr. Tobias Kersten