Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Odovzdanie bakalárskych a magisterských diplomov

Absolventi magisterského štúdia si môžu prevziať diplomy na študijnom oddelení
dňa 29.6.2020 v čase od 9:00-12:00 hod. a od 13:00-15:00 hod.
Absolventi si so sebou prinesú:
- diplomovú prácu - dvakrát v pevnej väzbe a jedenkrát na CD nosiči / práce odovzdáte na oddelení centra prvého kontaktu /
Na základe odovzdania diplomovej práce Vám môže byť odovzdaný diplom.

Absolventi bakalárskeho štúdia si môžu prevziať diplomy v aule 1A1
dňa 30.6.2020 v čase od 9:00-12:00 hod. a od 13:00-15:00 hod.
Absolventi si so sebou prinesú:
- bakalársku prácu - dvakrát v pevnej väzbe a jedenkrát na CD nosiči
Na základe odovzdania bakalárskej práce Vám môže byť odovzdaný diplom.